PALPLANŞ NEDİR?

Palplanş; özel formlu çelik yapı profilleridir. Bu profiller birbirlerine bitişik olarak ve kenetli bir şekilde toprak zemine hidrolik çekiçler vasıtasıyla çakılır ve palplanş perdelerini oluştururlar. Palplanş perdeler birçok farklı amaçla kullanılabilmektedir. Fakat en yaygın kullanım amacı, kazı alanlarında muhtemel göçükleri önleyerek güvenli bir kazı alanı sağlamaktır.

Palplanş uygulamaları kalıcı ve geçici olabilirler. Kalıcı uygulamalarda palplanş profilleri, kalıcı dayanma yapıları olarak toprakta bırakılırlar. Geçici uygulamalarda ise profiller uygulamanın ardından “vibrodriver” adı verilen hidrolik titreşimli makinelerle, daha sonra tekrar kullanılmak üzere sökülür ve kazı alanından taşınırlar.

Palplanş profillerinin üretiminde başlıca iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Bunlar, sıcak haddeleme ve soğuk biçimlendirmedir. Bu iki yöntemin arasındaki en önemli fark, üretilen profillerin kenetlenme ve geçirgenlik seviyeleridir. Sıcak haddelenmiş çelik profiller, soğuk biçimlendirme kullanılarak üretilen profillere oranla daha sıkı bir kenetlenme sağlamakta ve daha düşük geçirgenliğe sahip olmaktadır. Ayrıca sıcak haddelenmiş çelik profiller genelde daha büyüktür ve soğuk biçimlendirilmiş çelik profillere göre daha geniş bir dayanım aralığına sahiptirler. Fakat sıkı bir kenetlenme ve düşük geçirgenlik, her zaman tercih edilmeyebilir.

Palplanş uygulamasının yüksek bir başarıma sahip olabilmesi için; uygulamanın yapılacağı zemin, gömme derinliği, perdenin maruz kalacağı basınç seviyeleri ve daha birçok değişkeni göz önünde bulundurarak uygun profil tipinin ve kullanılacak ekipmanın titizlikle belirlenmesi gerekmektedir.

Palplanş, hızlı ve ekonomik çözümler sunabilen modern bir yapı teknolojisidir ve bu özellikleri dolayısıyla popülaritesi gittikçe artmaktadır. Fakat aynı zamanda, üst seviyede uzmanlık ve tecrübe de gerektiren bir alandır. Navalcon, bu gerekliliklere sahip bir firma olarak müşterilerine sorunsuz çözümler sunmaktadır.

AVANTAJLARI NELERDİR?

Diğer iksalama yöntemlerine nazaran avantajından dolayı palplanş en yaygınıdır:

 • Kazık çakma gerilmelerine yüksek direnç gösterir.
 • Hafiftir
 • Birkaç projede tekrar kullanılabilir.
 • Az bir korumayla su altı ve üstünde uzun çalışma ömrü vardır.
 • Ya kaynaklama ya da cıvatalamayla kolay ayarlanır kazık uzunluğu sağlanır.
 • Bağlantılar kazık çakma sırasında daha az deforme olma eğilimi gösterir.

PALPLANŞ NASIL UYGULANIR?

 • Bir çelik kazık profiller dizisini düzenleyip, çelik kazıkların kenetlenmesini sağlayarak,
 • Çelik kazıkları tek tek istenen derinliğe çakarak (veya titreşimle),
 • İlk çelik kazık ile ikinci “kenetlenmiş” arasına ikinci çelik kazığı kenetlemelerle çakarak,
 • Duvar çevresi tamamlanana kadar 2 ve 3. adımları tekrar ederek,
 • Daha karmaşık profiller kullanıldığında bağlantı elemanları kullanarak inşa edilir.

DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

 • Profiller nadiren kalıcı yapının bir parçası olarak kullanılabilir.
 • Çelik kazıkların uygulanması kayalık veya taşlık topraklarda zor hatta bazen imkansızdır. Bu gibi durumlarda istenen duvar derinliklerine ulaşılamayabilinir.
 • Kazı profilleri çelik kazık profili ile kenetlenme elemanları tarafından belirlenir.
 • Çelik kazıkların çakılması çevreye rahatsızlık verebilir.
 • Bitişik arazilerdeki yerleşim alanları kazık döşeme titreşimlerinden etkilenebilir.

UYGULAMA AŞAMALARI

Palplanş uygulanacak olan alanın önceden görülmesi ve palplanş çakımına uygunluğu gözden geçirilmelidir, bu gözlemde alınacak veriler; uygulama alanının palplanş çakım makinesine uygunluğu, uygulama yapılacak alanda var ise zemin etüd raporları, zemin etüd raporu yok ise zemin tipi yüzeysel olarak gözlemlenmelidir.

Çakma Ekipmanı
Palplanş’ı çakmaya başlamadan önce yapılacak olan kazı değerleri, toprak tipi gibi etkenler göz önünde bulundurularak ön hesap yapılır ve kullanılacak olan palplanş ebatları hesaplanır. Sonrasında palplanş boylarına ve zeminden alınacak sürtünme değerlerine göre uygun çakma ekipmanı (ekskavatöre monte, serbest salınım vibro çakıcılar veya dizel çekiç) belirlenir.

Palplanş çakma ekipmanı hazırlandıktan sonra, inşaat çizimlerinde gösterilen yere Palplanşların yerleştirilmesine başlanır. Palplanşların doğru hizada yerleştirilmesini ve çakılmasını sağlamak için geçici kalıp yanı lataları, şablonlar veya kılavuz yapılar gerçekleştirilebilir.

Palplanşlar yerine yerleştirildikten sonra, uygun çakma ekipmanı ile çakmaya başlar. Palplanşlara zarar gelmemesi ve uzunlukları boyunca uygun kenetlenme sağlamak için yassı kazıklar uygun çekiç ebadı ve onaylanmış yöntemlerle çakılmalıdır. Dizel Çekiçle çakma işlemi sırasında hasarı engellemek için yassı kazıkların tepesine koruyucu bir başlık takılır.

Palplanşlar zemine çaktıktan sonra, eğer işveren ilave penetrasyona ihtiyaç olduğunu görürse ekleme ve birleştirme işleri yürütülür. Palplanşlar zemindeki maksimum çakma sınırına gelene kadar çakma işleri tekrar yapılır. Bundan sonra palplanşın fazlası kesilir ve sahadan çıkartılır. Tüm kesme işi güvenlik amacıyla düzenli ve ustalıkla yapılmalıdır.

Çakılmış palplanşların içinde yapılmış olan yapının tamamlanmasından sonra palplanş ile yapılan yapının arası uygun dolgu malzemesi ile doldurulup söküme hazır hale getirilir, dolgu işleminden sonra işveren iş makinesinin çalışması için gerekli çalışma alanını tahsis ederek söküm işlemine başlanır ve sahadan uzaklaştırılır.