DENİZ TARAMA NEDİR?

Deniz dip tarama; deniz tabanını derinleştirme, uygunlaştırma anlamında kullanılmaktadır. Bu operasyondaki en temel amaç denizi derinleştirmektir. Uygulama alanı, denize kıyısı olan herhangi bir tesis (liman, tersane, deniz deşarj hatları vb.) olabilir.

Deniz tarama işlemleri başlamadan önce resmi kurumlardan alınması gereken bazı izinler vardır. Bu izinler tesis sahibi tarafından ilgili kurumlardan alınır. Bu izinlerin alınmasının ardından uzman ekiplerce birtakım deniz zemini tetkikleri yapılır. Yapılan tetkiklerle elde edilen veriler doğrultusunda uygun ekipman belirlenir ve deniz dip tarama uygulaması gerçekleştirilir.

Uygulama sırasında ortaya çıkan hafriyat gemilere yüklenir ve izin verilen koordinatlardaki boşaltma alanına taşınarak boşaltılır. İstenen derinliği ulaşılana kadar uygulama bu şekilde sürdürülür ve istenen derinliğe ulaşıldığında tarama işlemi tamamlanmış olur.

Deniz tarama teknolojileri günümüzde denizcilik sektöründe yaşanan büyümeye paralel olarak gelişmekte ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan ekipman anlamında çeşitlenmektedir. Deniz dip tarama uygulamalarına; özellikle liman inşaatı, mevcut tesislerin kapasite arttırımı, deniz altı tesisat uygulamaları ve derinlik tesisi projelerinde ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu işlemde deniz zemininde bulunan ve taraması gerçekleştirilecek olan materyal (çamur, kum, kaya, vb) yüzer vasıtaların üzerinde bulunan iş makineleri ve tarama pompaları ile boşaltılmakta veya taşınmaktadır. Yapılacak olan işleme ve deniz dibindeki materyal tipine göre kullanılacak olan ekipman çeşitlilik gösterebilmektedir.

Sorunsuz bir uygulama için uygulama öncesinde, tarama yapılacak olan alanda gözlemlenecek olan veriler şunlardır;

  • Tarama maksimum derinliği
  • Dökü veya deşarj mesafesi
  • Taranacak olan malzeme karakteri
  • Tarama miktarı

EKİPMAN

  • Jack Up Barge
  • Split Barge
  • Cutter suction Dredger
  • Beckhoe Dredger
  • Long reach Excavator
  • Kazık Çakma Ekipmanları (Pile Hammering equipments)

UYGULAMA AŞAMALARI

Deniz tarama uygulamaları gerçekleştirilirken izlenen adımlar genellikle şu şekildedir:

Dip tarama uygulamasının yapılacağı alanın incelenerek kullanılacak olan ekipmanın belirlenmesi aşamasıdır.

Uygulamada kullanılacak olan ekipmanın çalışma alanına olan uzaklığının ve ne kadar sürede çalışma alanında olacağının hesaplanması ve işverene bildirilmesidir.

Tarama yapılan alanın derinlik ölçümüdür. Dip tarama uygulamasından önce ve sonra olmak üzere iki kere yapılır ve bu iki ölçümde elde edilen veriler karşılaştırılarak, tarama yapılmış olan miktar belirlenir.

Uygulama aşamasıdır. Tarama işlemi işverenin taahhüt ettiği miktarlar ve alanlar doğrultusunda herhangi bir engel yok ise 24 saat esaslı çalışma ile sürdürülür ve taahhüt edilen sürede bitirilir.

Yapılan tarama işlemi sonlandırılır ve tarama ekipmanının çalışma alanından tahliyesi gerçekleştirilir.